nahrávám

SMRAĎOCH JE CÍTIT Z DÁLKY

 

SMRAĎOCH JE CÍTIT Z DÁLKY

SMRAĎOCH JE CÍTIT Z DÁLKY

Návštěvníci Mariánských Lázní by neměli chodit pouze po kolonádě a popíjet prameny z centra města. Jejich kroky by měli směřovat také do okolní přírody. Jednou z nejvíce vyhledávaných lokalit v okolí lázeňského města je jistě naučná stezka Kladská. Tu zná mnoho lidí, ovšem kousek od ní je ještě jedna přírodní zajímavost.

Jde o Smraďoch - přírodní rezervaci, která je 4 km od Mariánských Lázní směrem k obci Prameny.  Rezervace byla vyhlášena roku 1968 kvůli ochraně tamního lesního rašeliniště a spadá územím pod CHKO Slavkovský les.  Jeho výjimečná poloha - oblast tzv tektonického zlomu - je známá svými výrony oxidu uhličitého a sulfanu, tedy sirovodíku. Proto pramen najdete poměrně lehce, už z dálky cítíte charakteristický pach. K místu můžete jít pěšky z Pramenů či Mariánských Lázní, nebo můžete dojet k místu vozem. U silnice je před stezkou plac, kde můžete ponechat vůz, a pak už jen kousek lesem po modré značce. Cesta je bezbariérová, z části po povalovém chodníčku. Upozorňuji, že v zimě je uzavřená, neb se neudržuje! 
Více informací vám, čtenářům, přináším z wikipedie: 

Horninové podloží území tvoří amfibolity, částečně i chloritické břidlice mariánskolázeňského metabazitového komplexu v blízkosti okraje serpentinitového masivu Vlčího hřbetu. Po zlomových liniích ve skalním masivu zde na povrch pronikají minerální vody a plyny, jako dozvuky třetihorní a místy ještě čtvrtohorní sopečné činnosti. Tak vznikají drobné „bahenní sopky“, tzv. mofety, a jezírka, z nichž vycházejí plyny. Plyny tvoří oxid uhličitý a v malé koncentraci sirovodík (sulfan). Zatímco převládající oxid uhličitý je juvenilní, což znamená, že pochází z nitra země, sirovodík vzniká působením sirných bakterií v redukčním prostředí rašeliniště blízko povrchu. I když jeho koncentrace je velice nízká, jeho charakteristický zápach je cítit na velkou vzdálenost. Od silného zápachu sirovodíku pochází i jméno Smraďoch. 
Kromě unikátní řasové flóry roste v tomto zvláštním biotopu řada vzácných a chráněných rostlin. Mezi ně patří například rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), tučnice obecná (Pinguicula vulgaris), klikva bahenní (Vaccinium oxycoccos), šicha černá (Empetrum nigrum), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii) a kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Smra%C4%8Foch 

A ještě více na stanici Českého rozhlasu Plzeň:  http://www.rozhlas.cz/kraje/cesko/_zprava/1402442

MarS
Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!

Doporučené firmy

TYTO STRÁNKY

ZAŠTIŤUJE MODELKA

KATEŘINA VOTAVOVÁ

www.rooseveltfashionstore.cz

IMAGE:

IMAGE:

IMAGE:

 

IMAGE: