nahrávám

VOLFŠTEJN - KRÁSY KOLEM VLČÍ HORY

 

VOLFŠTEJN - KRÁSY KOLEM VLČÍ HORY

VOLFŠTEJN - KRÁSY KOLEM VLČÍ HORY

Zříceninu hradu Volfštejna najdete poměrně snadno. Leží pouhé dva kilometry jihozápadně od Černošína na jihovýchodním výběžku Vlčí hory, která je v krajině výraznou dominantou ze všech směrů. Torzo tohoto krásného hradu je od roku 1958 kulturní památkou.


Katastrálně spadá do území obce Třebel. Cestu z Černošíně najdou zájemci poměrně snadno, turista půjde po žluté značce, nejdříve směrem z Černošína na Svojšín, poté se začne cesta stáčet vzhůru doprava. V necelé polovině trasy je pak ještě fotbalové hřiště, u kterého je možné i zaparkovat. Což je na škodu, výlet si zkrátíte. 

Co je o hradu vlastně veřejně dohledatelné? Víme, že první dochovaná písemná zmínka o Volfštejně je už z roku 1316, v té době obývaný Benedou z Volfštejna - šlo o oddělenou rodová větev pánů ze Svojšína a Třebele. Jak uvádí Wikipedie -lze soudit podle obloučkového lemu portálu ve věži, že hrad byl postaven nad důležitou cestou vedoucí z Plzně do Chebu (konkrétně mezi Stříbrem a Planou) už někdy v první polovině 13. století. Majitelé se v roce 1460 přesídlili na Třebel, ale už v roce 1527 byl hrad zaznamenán jako zpustlý. Při dendrologickém výzkumu lešení nalezené při opravách velké věže bylo zjištěno, že jasany, použité na stavbu, byly pokáceny někdy mezi lety 1260–1262.

Více říká WIKIPEDIE: Malý hrad po stavební stránce zachovával sasko-hesenský princip. Půdorys Volfštejna měl tvar na jedné straně seříznuté čočky. Hrad obíhal parkán, který byl rozšířen na jihozápadě, kde se nacházela brána s padacím mostem. Na jižní straně stával dvoupatrový palác lichoběžníkového tvaru. Na nádvoří stály dvě menší budovy. Na severozápadní straně byla 2 m od hradební zdi postavena na nejvyšším místě věž kónického tvaru. Toho bylo docíleno postupným ubýváním zdiva na její vnější straně, protože uvnitř je průměr okrouhlé věže konstantní (asi 3 m). Vstupovalo se do ní zmíněným románským portálem ve výšce 12 m. 
Nejvýznamnější dochovanou částí Volfštejna je 22 m vysoká věž. Z paláce zbyly necelé čtyři zdi v neúplné výšce a z menších staveb je již více patrná za pomoci obvodových zdí jen jediná.

O hrad se stará i skupina dobrovolníků nesoucí název Spolek za záchranu Volfštejna, a to už od roku 1997. Zajímavosti o tomto spolku právě připravuji, brzy se čtenáři dočkají, ovšem už teď mohu prozradit, že právě tento spolek vystaví v červnu 2017 dokumenty a fotografie o jejich činnosti i historické snímky hradu a okolí v černošínském muzeu. Výstava se tak stane součástí Svatojánského večera, kdy se v muzejních zahradách bude konat premiéra filmu Volfštejn z autorské dílny Libora Marka a Josefa Babky. (V nepříznivém počasí bude akce v KD Černošín.)

Hrad Volfštejn ovšem není jediným místem Černošínska, které stojí za návštěvu. Centrum města je obnovené a pěkně upravené. Dominantou náměstí je kostel sv. Jiří, který je od roku 2016 majetkem města a je zpřístupněn k nahlédnutí pro turisty. Přímo u kostela přes silnice se nachází v historické budově malé muzeum, kde se dozvíte mnoho z historie města, řemesel, navíc kromě stálé expozice můžete vidět i expozice putovní, obměňované téměř každý měsíc. Pod náměstím roste rarita - jilm habrolistý, který sleduje i botanik Václav Větvička, jako zajímavý exemplář.
Nad hradem Volfštejnem je na vrcholu Vlčí hory Goetheova vyhlídka, která za jasného počasí nabízí úžasný výhled. Dokonce, bude-li po dešti a málo trávy, můžete mít štěstí a nalézt amfiboly.

Před hradem směrem k severovýchodu - pohledem na silnici z Plané do Stříbra, je památník obětem 1. světové války, toto pietní místo je hojně navštěvováno, byť cedule se jmény padlých jsou postupně rozkrádány. Tento památník se začal stavět cca osm let po válce, kdy Černošínští tak chtěli uctít hrdiny svého města. Pomník je dobře přístupný po nezpevněné lesní cestě, která vede na severním úbočí Vlčí hory. Přístup je také možný z odbočky silnice z Černošína do Plané. Na pamětní desce je i rok vzniku památníku 1926, kdy byly soustředěny finanční prostředky a pomník postaven. Za padlé byly vysázeno před pomníkem 35 dubů ve čtyřech řadách. Jmenný seznam 44 padlých a 15 nezvěstných obětí je na pamětní desce právě v kostele sv. Jiří v Černošíně. 

Další zajímavou a hlavně krásnou lokalitou je údolí Kosího potoka - někde uváděného i jako Kosový potok. Tam vede i naučná stezka se třinácti zastaveními. Podél stezky můžete vnímat krásu přírody, na jaře tam kvetou i divoké orchidey, vstavač obecný kukačka, prstnatec májový, oměje i lilie a další rostliny. Okolí Kosího potoka je také bohaté na zvěř a opeřence, přírodně meandrující tok hostí ledňáčka říčního, konipase horského a další. 

Nemohu nezmínit i okolní obce namátkou Třebel, kde chátrá tamní pivovar, co vařil Vlkovar, Krásné Údolí a jeho Šontálský park. Ostorvce, kde jsou ještě k vidění architektonicky zajímavé stavby - špýchar, dřevěné pavlače na hospodářských objektech. Černošínsko doporučuji jako zajímavou lokalitu - prohlídka okolí je vhodná minimálně na dva dny.

Audio Českého rozhlasu o Vlčí hoře si spustíte zde:  http://www.rozhlas.cz/kraje/cesko/_zprava/1586452 

 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volf%C5%A1tejn
 
http://m.taggmanager.cz/cs/3296



Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!

Doporučené firmy

TYTO STRÁNKY

ZAŠTIŤUJE MODELKA

KATEŘINA VOTAVOVÁ

www.rooseveltfashionstore.cz

IMAGE:

IMAGE:

IMAGE:

 

IMAGE: