AKCE


Modrá krása rozkvetla na Tachovsku na kosatcové louce . Kosatec sibiřský je v naší republice chráněný a k ohroženým druhům. Roste na vlhkých až mokřadních loukách, které jsou v jarním období zaplaveny a nejsou koseny, tedy na neudržovaných loukách.

Už je to 30 let po kůrovcové kalamitě v Modravských slatích a les je zpět! Byla to jedna ze zlomových událostí, které směrovaly vývoj divoké přírody na Šumavě. Od prvního velkoplošného rozpadu lesa v historii České republiky, který vlivem silné gradaci lýkožrouta smrkového, zvaného kůrovec, probíhal v oblasti Modravských slatí, tedy od vrcholů...

Vydejte se s námi pozorovat ptáky Českého lesa. A dozvíte se také něco z historie zdejších zaniklých obcí.
Dne
1. 6. 2024 se uskuteční exkurze "Nejen za vodními ptáky do okolí Tisovských rybníků" pod vedením zkušeného ornitologa Mgr. Václava Bystřického z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Vstavače osmahlé opět letos rozkvetly na Vlčí hoře. Chráněná lokalita se nachází nedaleko hradu Volfštejna a mimo vstavače osmahlé zde můžete najít také prstnatce májové nebo podzimní hořečky drsné Sturmovy. Vstavač osmahlý patří ke kriticky ohroženým druhům naší květeny.

Vydra říční je chráněným druhem, který je veřejností přijímán rozporuplně. Na jedné straně jihneme nad její roztomilostí a hravostí, kterou mimo jiné představil ve filmovém Večerníčku Vydrýsek režisér Václav Chaloupek. Na druhou stranu je nenáviděna především chovateli ryb a rybáři, kterým dokáže působit škody na rybích obsádkách v rybnících a...

Noc kostelů na Tachovsku se letos odehraje česko-německy. Jedním z cílů Noci kostelů je zprostředkovat veřejnosti kulturní zážitek v sakrálních prostorách. Nejedná se pouze o kostely, které jsou navštěvovány při pravidelných bohoslužbách, ale také o kostely v pohraničí, které jsou často celoročně prázdné a kde se v důsledku poválečných událostí na...

Český rozhlas Plzeň otevřel v sobotu 18. května dveře široké veřejnosti. Před budovou si zájemci mohli prohlédnout přenosový vůz, zjistit, jak dát první zdravotní pomoc člověku nebo také psovi, nechybělo ani občerstvení. V budově pak byl připraven bohatý program, ve kterém se představili umělci různých profesí, zazpíval František Nedvěd ml, přišel...

Je to pořád a pořád do kola, u vodních toků jsou zástupy lidí, kteří vodnímu ptactvu přinesly staré rohlíky a chleba! Ale je to dobře? Vlastně není, vysvětlím hned proč, čtěte dále.

Počty denních zásahů jdou do desítek a s nespočtem nejrůznějších telefonátů a dotazů leckdy i ke stovce. K tomu se naplno rozjela i ornitologická sezóna a projekty druhové ochrany, a v kombinaci s krásným počasím a davy lidí naprosto všude je to hodně náročné! Na jednu stranu je dobře, že lidé mají zájem a dívají se kolem sebe, ale na...