Seznámili se s hmyzími domky

21.06.2024

Že opylovačem není jen všeobecně známá včela medonosná ale i samotářské včely, pestřenky a mnoho dalšího hmyzu se v sobotu na Dni Českého lesa dozvědělo přes pět set lidí. Řada z nich si odsud odnesla vlastnoručně vyrobený hmyzí hotel, hmyzí magnety nebo hmyzí masky. Letošní ročník Dne Českého lesa se konal v sobotu 15. 6. 2024 ve Vesnickém muzeu v Halži u Tachova a byl věnován hmyzím opylovačům. K vidění zde byli například včelíny, čmelíny, motýli, brouci ale i hnízdo nového invazního druhu sršně asijské, které bylo objeveno a zlikvidováno loni na podzim v Plzni.

na zahradách či balkonech nebo výrobou hmyzího hotelu a jeho správným umístěním, "říká Daniela Hlinková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Lidé si také prohlédli část výstavy "Bezobratlí kolem nás" nebo detaily exponátů ze sbírek hmyzu Západočeského muzea v Plzni. Někteří odvážlivci si vyzkoušeli kosení ruční kosou, šetrnou techniku kosení vůči hmyzu.

Ve stáncích partnerských organizací čekala návštěvníky včeličková výtvarná dílna, pátrací hra po exotických opylovačích, kvízy a hmyzí tvoření a lesní pedagogika ale také regionální kvíz a nebo zdobení plátěných tašek hmyzími motivy.

"Na Dni Českého lesa v Halži jsme představili návštěvníkům základní skupiny našich známých i méně známých hmyzích opylovačů, jejich krásu a význam pro zemědělskou produkci potravin a také pro zachování druhové rozmanitosti v přírodě, která v posledních letech klesá alarmující rychlostí. Zároveň jsme informovali, jak přispět k ochraně hmyzu vytvářením druhově bohatých stanovišť

na zahradách či balkonech nebo výrobou hmyzího hotelu a jeho správným umístěním, "říká Daniela Hlinková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Program hudebně doprovodil písničkář Dan Vertígo a pro děti zahrál soubor Loutky bez hranic divadelní představení Kouzelník Eňo ňuňo.

Pořadateli a partnery akce byli: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Plzeňský kraj, Obec Halže, Západočeské muzeum v Plzni, Lesy České republiky, s. p., Kolowratovy lesy, Domažlické městské lesy, Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR, Dům přírody Českého lesa, Destinace Český les, Svazek obcí Domažlicko, Akční spolek Čerchov plus, ČSOP Sylva Lunae, Revis Tachov, Royal Rangers, MAS Český les, MAS Zlatá cesta, Muzeum Českého lesa v Tachově, Centrum Bavaria Bohemia Schönsee, Lučina – sdružení obcí.

"Den Českého lesa je již tradiční akce pro veřejnost, která lidem představuje přírodní a historické zajímavosti Českého lesa. Místo konání i hlavní téma se každý rok mění. První ročník proběhl v roce 2008 a návštěvníci se mohli seznámit s tavbou železa a výrobou milíře. V jiných letech byl Den Českého lesa zaměřen například na rýžování zlata, plavení dřeva, historii sklářství, tradiční zemědělství nebo sadařství nebo LandArt," vysvětluje Daniela Hlinková. 

říká Daniela Hlinková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.