Home-office bude nově pod dohledem inspektorů práce

03.01.2024

Novela zákoníku práce, která vešla v platnost začátkem letošního října, přinesla na pracovní trh řadu novinek, například nová pravidla pro home-office. Společně s touto novelou byl aktualizován i zákon o inspekci práce. Jednou z novinek, jež je důležitá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance, je například možnost kontroly zaměstnance na home-office. A jaké sankci zaměstnavateli hrozí, pokud nedodrží nová pravidla ohledně práce na dálku?

Významné změny přinesla novela do oblasti práce na dálku neboli home-office. Nově je například nutné, aby zaměstnavatel a zaměstnanec uzavřeli dohodu o home-office písemně. "Její obsah zákoník práce výslovně nestanovuje, lze ji tedy flexibilně upravit dle potřeb konkrétního zaměstnavatele a zaměstnance," uvedla Anna Kevorkyan, CEO pracovního portálu JenPráce.cz. Další novinkou je to, že zaměstnavatel může jednostranně zaměstnanci home-office nařídit, avšak pouze na nezbytně dlouhou dobu, pokud to povaha práce umožňuje a jen tehdy, pokud tak stanoví opatření orgánu veřejné moci podle jiného zákona – třeba z důvodu vypuknutí pandemie.

Povinnost písemného odůvodnění

Pokud zaměstnanec svého zaměstnavatele o práci na dálku požádá, bude muset zaměstnavatel podle novely v určitých případech písemně odůvodnit případné nevyhovění žádosti. "Týká se to situace, kdy o home-office požádá těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 9 let a dále zaměstnankyně nebo zaměstnanec, kteří převážně sami dlouhodobě pečují o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby. U ostatních zaměstnanců není zaměstnavatel povinen písemnou odpověď s odůvodněním předat," doplnila Anna Kevorkyan.

Kontroly od inspekce práce

Společně s novelou zákoníku práce přišla i aktualizace zákona o inspekci práce, která novinky reflektuje. Zaměstnavatelům tudíž nyní hrozí nové sankce – kupříkladu pokuta až 300 tisíc korun, pokud neuzavřou se zaměstnanci dohodu o práci na home-office písemně, nebo sankce až 200 tisíc korun, pokud u výše zmíněných speciálních kategorií zaměstnanců písemně neodůvodní odmítnutí žádosti o práci na dálku.

Zaměstnance pracujícího na home-office bude ovšem rovněž možné ze strany inspektorů kontrolovat. Od data účinnosti novely mají totiž kontroloři Státního úřadu inspekce práce oprávnění vstupovat do míst, kde je vykonávána práce na dálku, tedy i do domovů zaměstnanců. Nutno však podotknout, že se tak může stát pouze se souhlasem zaměstnance a jiných dotčených osob, které v daném místě žijí.

Tisková zpráva Jenprace.cz