Horníci se sešli v Ostravě!

05.11.2023

Členové Bratrstva sv. Barbory ze Stříbra se vypravili na Ostravsko. Nejdříve navštívili VŠB v Ostravě, kde se setkali s děkankou prof. Hanou Staňkovou a ing. Pavlem Černotou. "Při příjemné pohodové schůzce jsme oběma výše jmenovaným předali dodatečně vyznamenání sv. Barbory našeho Bratrstva za velký přínos montánnímu hornictví a spolupráci mezi spolky a VŠB. Pak jsme zavítali v Ostravě do Akademie věd ČR, kde jsme představili náš spolek a také došlo k předání jedné z mých posledních publikací o hornictví," uvedl Karel Neuberger.

Program měl stříbrští návštěvníci velmi nabitý. "Spěchali jsme do podniku DIAMO s.p. za jeho náměstkem a zároveň předsedou sdružení SHHS ČR V. Dorazilem. K večeru jsme ještě stihli navštívil Geologický pavilon při VŠB a známého místního sběratele hornických artefaktů. Další den jsme vyrazili do lomu v nedalekých Koberovicích. Pokusili najít v místním lomu nějaké sádrovce. Nebudete věřit, ale zadařilo se nebývalým způsobem. Odjížděli jsme s pozváním na jarní návštěvu při naší plánované cestě po lomech zdejšího kraje a zároveň při plánované cestě opět k našim přátelům na Slovensko. Dvoudenní cesta splnila svůj účel naší propagace. Mezi hornickými spolky jsme jediní, kteří užívají ve svém názvu Bratrstvo. Pro méně zasvěcené, vycházíme z dochovaných historických záznamů a listin vztahujících se k roku 1695. Příští akcí bude podzimní výroční schůze sdružení SHHS ČR a poté bude následovat opět výjezd do Ostravy a do polského Rybniku na setkání gwarků," dodal Neuberger ze Stříbra.