Kýšovický vodopád

01.04.2024

Dnes vás pozvu na největší vodopád Krušných hor. A myslím si, že stojí za to, tedy pokud se dostanete až k horním kaskádám. Dole u informační tabule najdete jen slabý "čůrek". Proto někdy cestou tam potkáte zklamané turisty, co jdou zpět a utrousí, ani tam nechoďte, není voda! Jako to řekli mně.

Kýšovický vodopád sbírá vodu z okolních svahů a všechny ty drobné proudy stékají dolů do údolí Prunéřovského potoka. Dá se tam jít od obce Kýšovice, což není doporučováno, neb v cestě jsou soukromé ohraničené pastviny a mohl by vás nějaký býček i prohnat. Hezká procházka je od tak zvané Myší díry, ale tam zase těžko zaparkujete. Já si vyšla z obce Celné, sice jsem musela kus po dost frekventované silnici (nazpátek jsem to řízla polem), ale v údolí už vás čeká jen to hezké, krásná přírodní procházka. Myší díra má sice negativní pověst, co se týče zimního výjezdu vozidel z údolí, ale zase o pár metrů dále podél potoka vás čeká skutečná romantika.. 

Ke Kýšovickému vodopádu dojdete cca za hodinku a něco, informační tabule vás na místě zastaví. Ale to co u ní vidíte, je jen zbytek vodopádu, kdo je tedy zdatnější, může se po levém břehu vydat vzhůru k nebesům, kde je za skalním převisem čeká ta pravá podívaná. /ALE POZOR!  Je to skutečně nebezpečné, netahejte tam děti či slabší kamarády/

A co nám popisuje teta Wikipedie?  Hlavní přítok vodopádu pramení u obce Kýšovice, která je spádovou obcí Výsluní. K Prunéřovskému potoku voda urazí jen necelých čtyři sta metrů. Na tak krátké trase padá z převýšení sta metrů. Vodopád je tvořen na rulovém podloží a vytvořila několik kaskád, které jsou součástí Kýšovického vodopádu. Díky své celkové výšce se Kýšovický vodopád honosí titulem "Největší vodopád Krušných hor". Nejvyšší stupeň vodopádu má devět metrů. 

Hojnost toku vodopádu určuje kolik vody je v krajině. Ideální období pro návštěvu vodopádu v době dešťů nebo tání sněhu, kdy je vody v krajině dost a přes vodopád teče dostatek vody. V době sucha přes vodopád teče jen slabý pramínek, nebo jsou skály zcela suché.

Jukněte na krátké video, jak taková jarní procházka k vodopádu vypadá:  KÝŠOVICKÝ VODOPÁD - SKLENĚNÁ ZVONKOHRA