Labutě se otrávily olovem!

16.02.2024

Smutné zjištění. Vše, co v přírodě necháme, má dopady na budoucnost zvířat, lesů atd...

Minulý týden jsme vás v oficiální tiskové zprávě informovali o odběru vzorků u labutí s pokrouceným krkem v Plzni a Praze. Celkem jsme během jednoho dne (5. 2. 2024) odchytili, odebrali a odeslali kolegům na Univerzitu v Pardubicích pět vzorků od labutí velkých, u tří z nich s vážným podezřením na otravu olovem.

Ještě tentýž týden (v pátek 9. 2. 2024) jsme obdrželi z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice informaci, že všechny tři labutě s pokroucenými a odřenými krky mají ve vzorcích několikanásobně zvýšené hodnoty olova! V praxi to znamená, že v Plzni na Náplavce i řece Mži pod Lochotínskou lávkou tolik sledovaná a neobvykle se pohybující labuť s pokrouceným krkem do "S" a amputovaným pravým křídlem má zdravotní problémy způsobené otravou olovem. Přesněji, labuť musela při sběru potravy (vodních rostlin a čeření sedimentu) sebrat a polknout i olověnou rybářskou zátěž či brok, který nějakou dobu v jejím trávicím traktu uvolňoval toxické látky.

To samé se muselo odehrát i v Praze na řece Vltavě, kde jsme odchytili a odebrali vzorky od dvou úplně stejně pokroucených labutí se stejnými zdravotními příznaky jako u labutě v Plzni. 

Na dalším vyhodnocení vzorků se usilovně pracuje a hledáme v ČR i cizině někoho, kdo by nám pomohl nejenom získaná data rozklíčovat, ale i případně stanovit léčbu otrávených ptáků. Pokud tedy nějaká vůbec existuje.

Otravy olovem jsou známy nejen u vodních ptáků, ale i mrchožroutů (dravců a sov), kteří konzumovali olověnými broky střelenou zvěř a přiotrávili se rovněž pozřením broku.

Děkujeme kolegům z pardubické Univerzity chemicko-technologické za rychlou a perfektní spolupráci, rychlé zpracování vzorků i dat a poskytnutý odborný servis na vysoké profesní úrovni.

Karel Makoň
Dobrovolný ekologický spolek - ochrana ptactva

Záchranná stanice živočichů Plzeň