Pomozme lidem s roztroušenou sklerózou

12.03.2024

ROSKA Plzeň – je pobočný spolek lidí nemocných roztroušenou sklerózou (dále RS) a je jedinou organizací tohoto druhu v Plzni a okolí, tato organizace pomáhá svým členům a jejich rodinám sdružovat se na aktivitách s osobami stejné nemoci – roztroušené sklerózy – zpravidla se jedná o poruchy pohybového aparátu s různým stupněm postižení. 

Proto je cvičení i pravidelná rehabilitační cvičení v tělocvičně i v bazénu velmi důležitá. Rekondice i klubová setkání pomáhají také jejich rodinám, učí se zvládat podobné situace a nácvik pravidelných denních činností.

Cílem rekondicí je co nejdéle oddálit invaliditu nemocného, co nejdéle zachovat soběstačnost a schopnost sebeobsluhy jejich členů. K tomu účelu slouží cílený program ozdravných pobytů, rehabilitačního cvičení, rehabilitačního plavání, masáže a klubová setkání 1× měsíčně. 

Vyhlášená sbírka půjde na úhradu nákladů s pobytem na rekondici a jeho součástí – rehabilitací:

Rekondiční pobyt je spojený s programem složeným z několika bloků pravidelných aktivit:

– cvičení na žíněnkách v tělocvičně

– cvičení v bazénu

– cvičení na míčích

– cvičení v přírodě

– ergoterapie

– procvičování paměti a jemné motoriky

Z vybraných financí uhradíme výše uvedené aktivity při rekondičních pobytech.

I vy můžete pomoci jakoukoliv částkou, více informací najdete ZDE:  rekondice pro nemocné