Stříbrští horníci se vydali na německou burzu

04.03.2024

V neděli 3. března se členové Bratrstva sv. Barbory zajeli podívat na mineralogickou burzu do německého Windischeschenabchu. Velkou zajímavostí pro nás bylo, že burza se konala v areálu Geocentra kontinentálního hlubokého vrtu.

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska – Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.Samé superlativy čekají na návštěvníky GEO-Centra s nejhlubším vrtem (9.101 m) a nejvyšší vrtnou věží (83 m) na světě. Kontinentální hlubinný vrtný program (KTB) Spolkové republiky Německo je celosvětově jedinečným mistrovským dílem v oblasti vrtné techniky a přinesl nové významné poznatky o stavbě a procesech v horní zemské kůře. Jako informační a vzdělávací zařízení pro KTB a další geovědecká témata nabízí GEO-Centrum prohlídky, filmy a výstavní objekty k vrtům a jejich geologickému prostředí. V nové výstavní a informační budově jsou zprostředkovávány základní znalosti o celkovém systému planety. Návštěva GEOCentra je zajímavá pro návštěvníky všech věkových skupin.Učební nabídka pro školy nabízí – GEO Zentrum Windischeschenbach– Cesta do hlubin Země – informace o složení a struktuře. Planetu Zemi tvoří: zemské jádro, plášť, kůra společně s hydrosférou a atmosférou. Tento učební modul je cesta do středu Země. Zde se pokoušíme objasnit složení jednotlivých vrstev, stoupající teplotu, vysoký tlak, rozdílnou hustotu a pohyb tektonických desek. Chceme odhalit základní podmínky pro vznik a vývoj života na Zemi. 

Jakou zodpovědnost má člověk v budoucnosti naší planety Země? Doba trvání: cca 1 hodina, od 5. třídy do 9. třídy. Naše Země je složitý mechanismus. Nic nefunguje samostatně. Tyto poznatky se nám ukazují v podobě katastrof na celém světě. Například: zemětřesení, sopečné výbuchy. Teorie pohybu tektonických desek nám vysvětluje, jaký význam má pohyb, hmotnost, tření, konvekční tepelné proudění a stáří horniny při vzniku těchto katastrof, které neustále modelují nový povrch Země. Máme možnost provádět experiment na modelu tektonických desek. Osobně doporučuji všem našim školám k návštěvě.

Karel Neuberger

Bratrstvo sv. Barbory ve Stříbře