Vydejte se pozorovat ptáky do Českého lesa!

28.05.2024

Vydejte se s námi pozorovat ptáky Českého lesa. A dozvíte se také něco z historie zdejších zaniklých obcí.
Dne
1. 6. 2024 se uskuteční exkurze "Nejen za vodními ptáky do okolí Tisovských rybníků" pod vedením zkušeného ornitologa Mgr. Václava Bystřického z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Tisovské rybníky jsou jednou z nejvýznamnějších ornitologických lokalit v Plzeňském kraji a jsou jedním z mála útočišť pro vodní ptáky zejména díky nízké rybí obsádce a mělkým příběžním porostům.
" Hnízdí tu například potápka malá, moták pochop, rákosník proužkovaný, slavík modráček, ťuhýk obecný, ťuhýk šedý, bramborníček hnědý a bramborníček černohlavý. Nejvzácnějším hnízdním druhem je jeřáb popelavý. Z dravců se zde vyskytuje orel mořský, orlovec říční nebo luňáci červení či hnědí," popisuje Václav Bystřický.  ( Sraz v 7 hodin na rozcestí u Modrého rybníka)

*
Druhá exkurze "Ornitofauna zaniklých obcí" nás
8. 6. 2024 zavede z Nového Dvora přes bývalou obec Novosedly do zaniklé vsi Liščí hora. Bude doplněna výkladem Ing. Soni Janovské (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) o historii zaniklých obcí.
"Pozorovat zde budeme řadu pěvců, např. budníčka většího, bramborníčka hnědého nebo strnada lučního," říká Václav Bystřický.
"Obě vycházky začínají už v 7:00. Ráno jsou totiž ptáci aktivnější a můžeme je lépe pozorovat. Doporučujeme vybavit se dalekohledem," dodává Václav Bystřický. (sraz v 7 hodin u křížku u silnice cca 1 km od mostku - směr Novosedly)

Akce spolupořádají Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Český les, ZO ČSOP Sylva Lunae a Mezi lesy o. s. Přehled všech pořádaných akcí najdete v kalendáři "Pojďte s námi do přírody 2024!".
"V kalendáři nechybí ani naše tradiční akce Den Českého lesa, který se letos koná 15. června v Halži a představí různé druhy známých i méně známých hmyzích opylovačů," doplňuje Daniela Hlinková (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR).

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – www.nature.cz
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více na www.nature.cz.