Záchranná stanice živočichů se nezastaví...

14.05.2024

Počty denních zásahů jdou do desítek a s nespočtem nejrůznějších telefonátů a dotazů leckdy i ke stovce. K tomu se naplno rozjela i ornitologická sezóna a projekty druhové ochrany, a v kombinaci s krásným počasím a davy lidí naprosto všude je to hodně náročné! Na jednu stranu je dobře, že lidé mají zájem a dívají se kolem sebe, ale na stranu druhou se alespoň u nás jedná o jednu z nejnáročnějších sezón za posledních deset let!


Sova pálená - Veterinární vyšetření sovy pálené zajištěné kolegou Jiřím Segečem v Plasích. Dle MVDr. Silvy Holové, Vedilab Plzeň je poškození funkce obou očí bohužel nevratné a pták bude muset zůstat chován v zajetí, což je u tohoto v přírodě téměř vyhubeného druhu sovy velká škoda. Jak a proč došlo k poškození zraku, pro nás zůstává záhadou.

Kroužkování orlů mořských - Kroužkování a monitoring orlů mořských na námi sledovaných lokalitách je v plném proudu. Náš Jiří Segeč z odloučeného pracoviště DES OP Kožlany už vylezl na tři orlí hnízda a společně jsme okroužkovali pět orlích mláďat.

U Merklína na Plzni-jihu jsme pak museli operativně při kroužkování částečně upravit větrem poškozené a nakloněné orlí hnízdo tak, aby mládě mohlo bez problémů užívat jeho větší plochu.

Na Plzni-severu pak kolega Segeč musel vylézt až do koruny obřího smrku a výšky 38 m nad zemí, což u hnízd v Plzeňském kraji není žádná výjimka. 

Bohužel na námi zhotovených náhradních hnízdních podložkách se v tomto roce nic neusadilo, a tak jediné náhradní obsazené hnízdo je již druhým rokem podložka, kterou pro orly udělal kolega Lubor Křížek s Rudolfou Košanovou na Plzni-jihu u Blovic.

Další hnízda orlů nás teprve čekají nebo jsou neobsazena, případně se nám nová hnízda nepodařilo v terénu dohledat. Každopádně populace orla mořského na území Plzeňského kraje již druhým rokem spíše stagnuje a počty mláďat na hnízdech jsou výrazně slabší. 

A je třeba si také vycvičit malé nástupce, pomáhají nám Lukáš Segeč a Hanina Makoňová, zde při kontrole historických hnízdních lokalit výrů velkých. Asistence při kroužkování mláďat a uvázat lano a spustit se ze skály na římsu, překontrolovat hnízdiště. 

Karel Makoň
Dobrovolný ekologický spolek - ochrana ptactva
Záchranná stanice živočichů Plzeň