Zlatá včela - oblastního kola se účastnilo 31 dětí

09.05.2024

Zlatá včela 2024 ve Stříbře. Ve Stříbře proběhlo 4. května 2024 oblastní kolo soutěže mladých včelařů Zlatá včela. Tato soutěž je určena pro žáky včelařských kroužků mládeže a letos se jí zúčastnili žáci ze šesti kroužků z Plzeňského a tří kroužků z Karlovarského kraje. 

Celkem soupeřilo třicet jedna dětí ve dvou věkových kategoriích. Dvacet soutěžících bylo v kategorii mladších žáků z prvních až pátých tříd základních škol a jedenáct bylo v kategorii starších žáků do devátých tříd. Organizátorem soutěže byla Základní organizace včelařů Stříbro, která tento úkol na sebe vzala již po šesté. Kromě Českého svazu včelařů se na podpoře uspořádání soutěže podílelo vedení Plzeňského kraje, město Stříbro, sesterská organizace včelařů z Kladrub, podnik Kermi ve Stříbře a stříbrská mlékárna. Děkujeme všem, kteří se na organizaci akce podíleli. Velký dík patří též ZŠ v Gagarinově ulici, v jejíchž prostorách soutěž proběhla, i pracovníkům školní jídelny, kteří se zdárně zhostili úkolu nakrmit několik desítek hladových krků.

Základními disciplínami klání byl vědomostní test, botanika (zaměřená na znalost pro včely významných rostlin), znalost pomůcek užívaných při chovu včel. Další disciplína prověřovala znalosti a dovednosti potřebné při vlastním chovu včel a poslední disciplína byla zaměřena na ovládání mikroskopu nutného k poznávání včel i nemocí, které je postihují. Těchto pět disciplín měly obě kategorie dětí společné - s odlišením jejich náročnosti v závislosti na věku soutěžících. Na tyto základní okruhy navazovaly pro každou kategorii tři disciplíny doplňkové. Doplňkové disciplíny byly vyhodnocovány odděleně a neměly vliv na postup soutěžících z prvních míst v kategorii starších žáků, kteří získali možnost postoupit do celostátního kola Zlaté včely.

A jaké byly výsledky soutěže? V kategorii mladších žáků zvítězil Antonín Čechura, na druhém místě se umístil David Burda a třetí byl Jakub Karlík, všichni z včelařského kroužku z Kladrub. V kategorii starších žáků zvítězil Lukáš Loukota z včelařského kroužku Stříbro, druhá byla Eva Hradilová a třetí Tadeáš Andrle, oba z včelařského kroužku Kladruby. Do celostátního kola postupuje z prvního místa Lukáš Loukota a druhým postupujícím je ze čtvrtého místa Petr Bareš (VKM Stříbro). Důvodem je, že se soutěžící z druhého ani třetího místa celostátního kola soutěže nemohou z rodinných důvodů zúčastnit. Oběma reprezentantům západních Čech budeme držet v celostátním kole Zlaté včely palce.

Oblastní kolo Zlaté včely 2024 je minulostí a skončilo úspěchem pro soutěžící z Kladrub a ze Stříbra. Ukázalo však, že v západních Čechách se v poslední době rozvíjení práce s včelařskou mládeží příliš nedaří. Ubývá včelařských kroužků i žáků, kteří je navštěvují. A to přesto, že Západočeši byli po řadu let na republikové i mezistátní úrovni velmi úspěšní. Je potěšující že ti, kteří dříve západní Čechy reprezentovali v soutěžích, u včelařského koníčka většinou zůstali a jsou i výbornými včelaři praktiky. Je jen na dospělých včelařích a včelařských organizacích, aby výchově včelařského dorostu věnovali více úsilí.

Oldřich Koubek, vedoucí VKM Stříbro